Β΄Λυκείου Ενδεικτικός Προγραμματισμός

ΛΥΚΕΙΟ

- Κάλυψη των κενών προηγούμενων χρόνων και προετοιμασία των μαθημάτων της καινούριας χρονιάς.

-Έμπειροι καθηγητές διαπιστώνουν τις δυσκολίες του κάθε μαθητή και τον βοηθούν να τις αντιμετωπίσει.

-Επαναληπτικά φύλλα εργασίας που διευκολύνουν την πλήρη κατανόηση και εμπέδωση της ύλης.

-Δωρεάν σημειώσεις και τα φυλλάδια που ενισχύουν το διάβασμα του μαθητή.

-Ιδιαίτερα μαθήματα προσφέρονται σε μαθητές που χρειάζονται πρόσθετη βοήθεια.

-Εξετάσεις προσομοίωσης (ΟΕΦΕ) που παρέχουν την κατάλληλη προετοιμασία για σίγουρη επιτυχία.

-Τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού (ΑΡΙΣΤΟΝ)  που κατευθύνουν τους μαθητές στην επιλογή της σχολής που είναι σύμφωνη με το ψυχολογικό αλλά και το γνωστικό τους επίπεδο.

-Ενημέρωση γονέων ώστε να γίνει γνωστή τόσο η πρόοδος ενός μαθητή όσο και η αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ:

Το πρόγραμμα της Β λυκείου καλύπτει τις ανάγκες των μαθητών σε όλα τα σχολικά μαθήματα αλλά κυρίως οργανώνεται βάση των μαθημάτων που θα επιλέξει ο μαθητής την επόμενη χρονιά. Η προετοιμασία της ύλης της Γ λυκείου ξεκινά μετά τα Χριστούγεννα ώστε οι μαθητές να έχουν στην έναρξη του καινούριου σχολικού έτους ένα σημαντικό προβάδισμα. Μετά τις εξετάσεις της Β λυκείου ακολουθεί το θερινό πρόγραμμα προετοιμασίας της Γ λυκείου προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις  της επόμενης χρονιάς. Το πρόγραμμα των διαγωνισμάτων που διεξάγεται πριν το Σεπτέμβριο καλύπτει ένα σημαντικό μέρος της ύλης.

ΤΑΞΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

Β ΘΕΤΙΚΗ

ΕΚΘΕΣΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ/ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ

ΦΥΣΙΚΗ Γ/ΑΕΠΠ

ΧΗΜΕΙΑ Γ/ΑΟΘ

 

3

4

2

1

1

1

Β ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

ΕΚΘΕΣΗ

ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ Γ

ΙΣΤΟΡΙΑ Γ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ

3

4

1

1

1

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΛΓΕΒΡΑ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ

ΧΗΜΕΙΑ

2

1

2

1

Συνδεθείτε για να υποβάλετε σχόλια
Κύλιση στην Αρχή