Κάθε χρόνο οι επιδόσεις των υποψηφίων αλλά και οι προτιμήσεις τους, συμπληρώνοντας τα μηχανογραφικά δελτία, είναι αυτές που επηρεάζουν τις Βάσεις Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Για τον καλύτερο προγραμματισμό των υποψηφίων καθώς και την σωστή και ρεαλιστική προετοιμασία προς τις Πανελλήνιες Εξετάσεις, παραθέτουμε ενδεικτικά τις Βάσεις παλαιότερων ετών μαζί με στατιστικά βαθμολογικά στοιχεία.

Κύλιση στην Αρχή