Α΄Λυκείου Ενδεικτικός Προγραμματισμός

ΛΥΚΕΙΟ

- Κάλυψη των κενών προηγούμενων χρόνων και προετοιμασία των μαθημάτων της καινούριας χρονιάς.

-Έμπειροι καθηγητές διαπιστώνουν τις δυσκολίες του κάθε μαθητή και τον βοηθούν να τις αντιμετωπίσει.

-Επαναληπτικά φύλλα εργασίας που διευκολύνουν την πλήρη κατανόηση και εμπέδωση της ύλης.

-Δωρεάν σημειώσεις και τα φυλλάδια που ενισχύουν το διάβασμα του μαθητή.

-Ιδιαίτερα μαθήματα προσφέρονται σε μαθητές που χρειάζονται πρόσθετη βοήθεια.

-Εξετάσεις προσομοίωσης (ΟΕΦΕ) που παρέχουν την κατάλληλη προετοιμασία για σίγουρη επιτυχία.

-Τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού (ΑΡΙΣΤΟΝ)  που κατευθύνουν τους μαθητές στην επιλογή της σχολής που είναι σύμφωνη με το ψυχολογικό αλλά και το γνωστικό τους επίπεδο.

-Ενημέρωση γονέων ώστε να γίνει γνωστή τόσο η πρόοδος ενός μαθητή όσο και η αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ

Α' ΛΥΚΕΙΟΥ:

Η Α' λυκείου είναι η επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα  μετά το γυμνάσιο. Αυτό σημαίνει ότι θεμελιώνονται οι γνώσεις στα κυριότερα μαθήματα και δημιουργούνται οι βάσεις για τις επόμενες τάξεις.

ΤΑΞΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΛΓΕΒΡΑ

3

 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

2

 

ΦΥΣΙΚΗ

2

 

ΧΗΜΕΙΑ

1

 

ΑΡΧΑΙΑ

3

 

ΕΚΘΕΣΗ

2

Συνδεθείτε για να υποβάλετε σχόλια
Κύλιση στην Αρχή