Επαναληπτικά Θέματα ΟΕΦΕ 2012

Οι σύνδεσμοι μετάβασης (links) Θέματα και Απαντήσεις, όταν ενεργοποιούνται, δεξιά από κάθε μάθημα, οδηγούν σε αρχεία PDF που μπορούν να προβληθούν και να εκτυπωθούν μέσω του Acrobat Reader. Εάν δεν τον έχετε ήδη εγκαταστήσει, μπορείτε να τον κατεβάσετε από τον παραπάνω σύνδεσμο μετάβασης.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα στην απευθείας προβολή/εκτύπωση των παρακάτω αρχείων, μπορείτε να κάνετε δεξί κλικ πάνω στο όνομα του αρχείου που σας ενδιαφέρει και να επιλέξετε την εντολή "Αποθήκευση". Με αυτό τον τρόπο θα κατεβάσετε το εν λόγω αρχείο στον υπολογιστή σας, και μετά μπορείτε να το ανοίξετε μέσω του Acrobat Reader.          

Α' Λυκείου
Νεοελληνική Γλώσσα
Άλγεβρα
Θέματα Απαντήσεις
Αρχαία
Θέματα Απαντήσεις
Φυσική
Θέματα Απαντήσεις
Χημεία
Θέματα Απαντήσεις

 

B' Λυκείου
Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας
Απαντήσεις
Άλγεβρα Γενικής Παιδείας
Απαντήσεις
Αρχαία Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Απαντήσεις
Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Απαντήσεις
Μαθηματικά Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
Απαντήσεις
Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
Απαντήσεις
Χημεία Θετικής κατεύθυνσης
Απαντήσεις

 

Γ' Λυκείου
Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας
Θέματα Απαντήσεις
Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας
Απαντήσεις
Φυσική Γενικής Παιδείας
Απαντήσεις
Βιολογία Γενικής Παιδείας
Απαντήσεις
Ιστορία Γενικής Παιδείας
Απαντήσεις
Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Απαντήσεις
Αρχαία Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Απαντήσεις
Ιστορία Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Απαντήσεις
Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Απαντήσεις
Μαθηματικά (Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης)
Απαντήσεις
Φυσική (Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης)
Απαντήσεις
Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης
Απαντήσεις
Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης
Απαντήσεις
Α.Ε.Π.Π. Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
Απαντήσεις
Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
Απαντήσεις
Αρχές Οργαν. Διοικ. Επιχ. Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
Απαντήσεις
Χημεία - Βιοχημεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
Απαντήσεις
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Επιλογής (Όλες οι κατευθύνσεις)
Απαντήσεις

 

 

ΕΠΑ.Λ
Α΄Ομάδας
Νεοελληνική Γλώσσα
Θέματα Απαντήσεις
Μαθηματικά Ι
Β΄Ομάδας
Νεοελληνική Γλώσσα
Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής
Ιστορία
Φυσική I
Βιολογία I
Βιολογία II
Θέματα Απαντήσεις
Α.Ο.Θ.
Μαθηματικά II
Φυσική II
 
ΕΠΑ.Λ. 1ο Μάθημα Ειδικότητας
 
Δομημένος Προγραμματισμός
Α.Ο.Θ. ΙΙ
ΕΠΑ.Λ. 2ο Μάθημα Ειδικότητας
 
 
Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ
Α.Ο.Δ.Ε.

Οι σύνδεσμοι μετάβασης (links) Θέματα και Απαντήσεις, όταν ενεργοποιούνται, δεξιά από κάθε μάθημα, οδηγούν σε αρχεία PDF που μπορούν να προβληθούν και να εκτυπωθούν μέσω του Acrobat Reader. Εάν δεν τον έχετε ήδη εγκαταστήσει, μπορείτε να τον κατεβάσετε από τον παραπάνω σύνδεσμο μετάβασης.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα στην απευθείας προβολή/εκτύπωση των παρακάτω αρχείων, μπορείτε να κάνετε δεξί κλικ πάνω στο όνομα του αρχείου που σας ενδιαφέρει και να επιλέξετε την εντολή "Αποθήκευση". Με αυτό τον τρόπο θα κατεβάσετε το εν λόγω αρχείο στον υπολογιστή σας, και μετά μπορείτε να το ανοίξετε μέσω του Acrobat Reader.          

Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων 2012 - Γ' Ενιαίου Λυκείου

Ημερομηνία
Μάθημα
Δευτέρα 21 - 05 - 12
Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Εσπερινά & Εσπερινών
Τετάρτη 23 - 05 - 12
Φυσική Γενικής Παιδείας
Βιολογία Γενικής Παιδείας
Μαθηματικά και στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας
Ιστορία Γενικής Παιδείας
Παρασκευή 25 - 05 - 12 Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης
Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής κατεύθυνσης
Δευτέρα 28 - 05 - 12 Μαθηματικά Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης
Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής κατεύθυνσης
Τετάρτη 30 - 05 - 12 Βιολογία Θετικής κατεύθυνσης
Ιστορία Θεωρητικής κατεύθυνσης
Χημεία - Βιοχημεία Τεχνολογικής κατεύθυνσης Ι
Αρχές Οργ. - Διοίκ. Επιχειρήσεων Τεχνολογικής κατεύθυνσης ΙΙ
Παρασκευή 01 - 06 - 12 Λατινικά Θεωρητικής κατεύθυνσης
Χημεία Θετικής κατεύθυνσης
Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής κατεύθυνσης - Ι
Ανάπτυξη Εφαρμ. σε Προγ/κό Περ. Τεχνολογικής κατεύθυνσης ΙΙ
Τρίτη 05 - 06 - 12 Αρχές Οικ. Θεωρίας Όλες οι κατευθύνσεις (Επιλογής)

Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων 2012- (Γ΄ Λυκείου) - Επαναληπτικές

Ημερομηνία
Μάθημα
 
Δευτέρα 11 - 06 - 12
Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας
Τρίτη 12 - 06 - 12
Μαθηματικά και στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας
Βιολογία Γενικής Παιδείας
Ιστορία Γενικής Παιδείας
Τετάρτη 13 - 06 - 12 Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής κατεύθυνσης
Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης
Πέμπτη 14 - 06 - 12 Μαθηματικά Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης
Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής κατεύθυνσης
Δευτέρα 18 - 06 - 12 Βιολογία Θετικής κατεύθυνσης
Ιστορία Θεωρητικής κατεύθυνσης
Αρχές Οργ. - Διοίκ. Επιχειρήσεων Τεχνολογικής κατεύθυνσης ΙΙ
Τρίτη 19 - 06 - 12 Χημεία Θετικής κατεύθυνσης
Λατινικά Θεωρητικής κατεύθυνσης
Ανάπτυξη Εφαρμ. σε Προγ/κό Περ. Τεχνολογικής κατεύθυνσης ΙΙ
Τετάρτη 20 - 06 - 12 Αρχές Οικ. Θεωρίας Όλες οι κατευθύνσεις (Επιλογής)

Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων 2012 - (Γ΄ Λυκείου) - Ειδικά Μαθήματα

Ημερομηνία
Μάθημα 
Παρασκευή 15 - 06 - 12 Αγγλικά
Τρίτη 19 - 06 - 12 Αρμονία
Τετάρτη 20 - 06 - 12 Έλεγχος Μουσικών ακουστικών Ικανοτήτων
Ηχητικό
Πέμπτη 21 - 06 - 12 Γαλλικά
Ιταλικά
Παρασκευή 22 - 06 - 12 Ισπανικά
Γερμανικά
Σάββατο 23 - 6 - 12
Ελεύθερο Σχέδιο  
Ζητούμενα
Κυριακή 24 - 06 - 12 Γραμμικό Σχέδιο  
Οδηγίες - Διευκρινήσεις

Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων 2012 - Δ' Εσπερινών Λυκείων

Ημερομηνία
Μάθημα
 
Δευτέρα 21 - 05 - 12
Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας
Τετάρτη 23 -0 5 - 12
Φυσική Γενικής Παιδείας
Βιολογία Γενικής Παιδείας
Μαθηματικά και στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας
Ιστορία Γενικής Παιδείας
Παρασκευή 25 - 05 - 12 Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης
Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής κατεύθυνσης
Δευτέρα 28 - 05 - 12 Μαθηματικά Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης
Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής κατεύθυνσης  
Τετάρτη 30 - 05 - 12 Βιολογία Θετικής κατεύθυνσης
Αρχές Οργ. - Διοίκ. Επιχειρήσεων Τεχνολογικής κατεύθυνσης ΙΙ
Χημεία - Βιοχημεία Τεχνολογικής κατεύθυνσης Ι
Ιστορία Θεωρητικής κατεύθυνσης
Παρασκευή 01 - 05 - 12 Χημεία Θετικής κατεύθυνσης
Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής κατεύθυνσης - Ι
Ανάπτυξη Εφαρμ. σε Προγ/κό Περ. Τεχνολογικής κατεύθυνσης ΙΙ
Λατινικά Θεωρητικής κατεύθυνσης
Τρίτη 05 - 06 - 12 Αρχές Οικ. Θεωρίας Όλες οι κατευθύνσεις (Επιλογής)

Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων 2012 - Επαναληπτικών Δ' Εσπερινών Λυκείων

Ημερομηνία
Μάθημα
Δευτέρα 11 - 06 - 12
Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας
Τρίτη 12 - 06 - 12
Βιολογία Γενικής Παιδείας
Τετάρτη 13 - 06 - 12 Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης
Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής κατεύθυνσης
Πέμπτη 14 - 06 - 12 Μαθηματικά Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης
Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής κατεύθυνσης
Δευτέρα 18 - 06 - 12 Ιστορία Θεωρητικής κατεύθυνσης
Τρίτη 19 - 06 - 12 Λατινικά Θεωρητικής κατεύθυνσης
Ανάπτυξη Εφαρμ. σε Προγ/κό Περ. Τεχνολογικής κατεύθυνσης ΙΙ

 

Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων 2012 -  ΕΠΑ.Λ

Ημερομηνία
Μάθημα 
Τρίτη 22 - 05 - 12 Νεοελληνική Γλώσσα (Ημερήσια)
Νεοελληνική Γλώσσα Εσπερινών ΕΠΑΛ (Ομάδα Α)
Πέμπτη 24 - 05 - 12
 
Μαθηματικά Ι (Ημερήσια)
Μαθηματικά Εσπερινών ΕΠΑΛ (Ομάδα Α)
Σάββατο 02 - 06 - 12 Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
Θέματα
Απαντήσεις
Στοιχεία Μηχανών
Ναυσιπλοΐα ΙΙ
Βοηθητικά Μηχανήματα ΙΙ
Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ
Τετάρτη 06 - 06 - 12
Εγκαταστάσεις Ψύξης
Τεχνολογία Εκτυπώσεων
Στοιχεία Αιματολογίας – Αιμοδοσίας
Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
Ηλεκτρικές Μηχανές
Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων
Πέμπτη 07 – 06 – 12
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
Οικοδομική
Δομημένος Προγραμματισμός
Μεταφορά Φορτίων
Παρασκευή 08 – 06 – 12 Εγκαταστάσεις Κλιματισμού
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ
Φυτική Παραγωγή
Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων
Ηλεκτροτεχνία ΙΙ
Μηχανές Πλοίου Ι
Σάββατο 09 – 06 – 12 Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών
Γραφιστικές Εφαρμογές
Θέματα
 
Στοιχεία Ανατομίας – Φυσιολογίας ΙΙ
Αρχές οικονομικής Θεωρίας ΙΙ
Διαμόρφωση Τοπίου Απαντήσεις
Δευτέρα 11 – 06 – 12 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Ανθοκηπευτικές Καλλιέργειες Απαντήσεις
Στοιχεία Παθολογίας
Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Απαντήσεις
Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας

 

Κύλιση στην Αρχή