Α΄ Γυμνασίου Ενδεικτικός Προγραμματισμός

-Μελέτη των σχολικών μαθημάτων της επόμενης μέρας.

-Προετοιμασία των επόμενων κεφαλαίων της ύλης στα βασικά μαθήματα.

-Επίλυση ασκήσεων σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε μαθητή.

-Δυνατότητα μελέτης και των θεωρητικών μαθημάτων στις ώρες εκτός του καθημερινού προγράμματος.

-Έλεγχος των ασκήσεων και του διαβάσματος από έμπειρους καθηγητές.

-Εβδομαδιαίες επαναλήψεις  με φύλλα εργασίας σε κάθε μάθημα.

-Δωρεάν σημειώσεις και φυλλάδια που ενισχύουν το διάβασμα του μαθητή.

-Καθημερινή συνεργασία και επικοινωνία με τους γονείς.

 

Ειδικά για την Α' Γυμνασίου:

Λόγω της μετάβασης του παιδιού από το δημοτικό στο γυμνάσιο κρίνεται απαραίτητη η υπόδειξη του σωστού τρόπου διαβάσματος, σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε μαθητή, από το έμπειρο προσωπικό των διδασκόντων μας.

ΤΑΞΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

4

 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ

4

 

ΜΕΛΕΤΗ

 

 

 

Συνδεθείτε για να υποβάλετε σχόλια
Κύλιση στην Αρχή