Επαναληπτικά Θέματα ΟΕΦΕ 2013

Οι σύνδεσμοι μετάβασης (links) Θέματα και Απαντήσεις, όταν ενεργοποιούνται, δεξιά από κάθε μάθημα, οδηγούν σε αρχεία PDF που μπορούν να προβληθούν και να εκτυπωθούν μέσω του Acrobat Reader. Εάν δεν τον έχετε ήδη εγκαταστήσει, μπορείτε να τον κατεβάσετε από τον παραπάνω σύνδεσμο μετάβασης.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα στην απευθείας προβολή/εκτύπωση των παρακάτω αρχείων, μπορείτε να κάνετε δεξί κλικ πάνω στο όνομα του αρχείου που σας ενδιαφέρει και να επιλέξετε την εντολή "Αποθήκευση". Με αυτό τον τρόπο θα κατεβάσετε το εν λόγω αρχείο στον υπολογιστή σας, και μετά μπορείτε να το ανοίξετε μέσω του Acrobat Reader.          

Α' Λυκείου
Νεοελληνική Γλώσσα
Άλγεβρα
Θέματα Απαντήσεις
Αρχαία
Θέματα Απαντήσεις
Φυσική
Θέματα Απαντήσεις
Χημεία
Θέματα Απαντήσεις

 

B' Λυκείου
Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας
Απαντήσεις
Άλγεβρα Γενικής Παιδείας
Απαντήσεις
Αρχαία Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Απαντήσεις
Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Απαντήσεις
Μαθηματικά Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
Απαντήσεις
Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
Απαντήσεις
Χημεία Θετικής κατεύθυνσης
Απαντήσεις

 

Γ' Λυκείου
Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας
Θέματα Απαντήσεις
Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας
Απαντήσεις
Φυσική Γενικής Παιδείας
Απαντήσεις
Βιολογία Γενικής Παιδείας
Απαντήσεις
Ιστορία Γενικής Παιδείας
Απαντήσεις
Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Απαντήσεις
Αρχαία Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Απαντήσεις
Ιστορία Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Απαντήσεις
Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Απαντήσεις
Μαθηματικά (Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης)
Απαντήσεις
Φυσική (Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης)
Απαντήσεις
Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης
Απαντήσεις
Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης
Απαντήσεις
Α.Ε.Π.Π. Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
Απαντήσεις
Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
Απαντήσεις
Αρχές Οργαν. Διοικ. Επιχ. Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
Απαντήσεις
Χημεία - Βιοχημεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
Απαντήσεις
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Επιλογής (Όλες οι κατευθύνσεις)
Απαντήσεις

 

ΕΠΑ.Λ
Α΄Ομάδας
Νεοελληνική Γλώσσα
Θέματα Απαντήσεις
Μαθηματικά Ι
Απαντήσεις
Β΄Ομάδας
Νεοελληνική Γλώσσα
Απαντήσεις
Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής
Απαντήσεις
Ιστορία
Απαντήσεις
Φυσική I
Απαντήσεις
Βιολογία I
Απαντήσεις
Βιολογία II
Θέματα Απαντήσεις
Α.Ο.Θ.
Απαντήσεις
Μαθηματικά II
Απαντήσεις
Φυσική II
Απαντήσεις
 
ΕΠΑ.Λ. Μαθήματα Ειδικότητας
 
Δομημένος Προγραμματισμός
Απαντήσεις
Α.Ο.Θ. ΙΙ
Απαντήσεις
Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ
Απαντήσεις
Α.Ο.Δ.Ε.
Απαντήσεις

 

Οι σύνδεσμοι μετάβασης (links) Θέματα και Απαντήσεις, όταν ενεργοποιούνται, δεξιά από κάθε μάθημα, οδηγούν σε αρχεία PDF που μπορούν να προβληθούν και να εκτυπωθούν μέσω του Acrobat Reader. Εάν δεν τον έχετε ήδη εγκαταστήσει, μπορείτε να τον κατεβάσετε από τον παραπάνω σύνδεσμο μετάβασης.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα στην απευθείας προβολή/εκτύπωση των παρακάτω αρχείων, μπορείτε να κάνετε δεξί κλικ πάνω στο όνομα του αρχείου που σας ενδιαφέρει και να επιλέξετε την εντολή "Αποθήκευση". Με αυτό τον τρόπο θα κατεβάσετε το εν λόγω αρχείο στον υπολογιστή σας, και μετά μπορείτε να το ανοίξετε μέσω του Acrobat Reader.          

Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων 2013 - Γ' Ενιαίου Λυκείου

Ημερομηνία
Μάθημα
Παρασκευή 17 - 05 - 13
Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Ημερήσιων & Εσπερινών
Δευτέρα 20 - 05 - 13
Φυσική Γενικής Παιδείας
Βιολογία Γενικής Παιδείας
Μαθηματικά και στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας
Ιστορία Γενικής Παιδείας
Τετάρτη 22 - 05 - 13 Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης
Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής κατεύθυνσης
Παρασκευή 24 - 05 - 13 Βιολογία Θετικής κατεύθυνσης
Ιστορία Θεωρητικής κατεύθυνσης
Χημεία - Βιοχημεία Τεχνολογικής κατεύθυνσης Ι
Αρχές Οργ. - Διοίκ. Επιχειρήσεων Τεχνολογικής κατεύθυνσης ΙΙ
Δευτέρα 27 - 05 - 13 Μαθηματικά Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης
Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής κατεύθυνσης
Τετάρτη 29 - 06 - 13 Λατινικά Θεωρητικής κατεύθυνσης
Χημεία Θετικής κατεύθυνσης
Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής κατεύθυνσης - Ι
Ανάπτυξη Εφαρμ. σε Προγ/κό Περ. Τεχνολογικής κατεύθυνσης ΙΙ
Παρασκευή 31 - 5 - 13 Αρχές Οικ. Θεωρίας Όλες οι κατευθύνσεις (Επιλογής)

Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων 2013 - (Γ΄ Λυκείου) - Επαναληπτικές

Ημερομηνία
Μάθημα
 
Σάββατο 8- 06 - 13
Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας
Δευτέρα 10 - 06 - 13
Μαθηματικά και στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας
Βιολογία Γενικής Παιδείας
Φυσική Γενικής Παιδείας
-
-
Ιστορία Γενικής Παιδείας
Τρίτη 11 - 06 - 13 Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής κατεύθυνσης
Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης
Τετάρτη 12 - 06 - 13 Βιολογία Θετικής κατεύθυνσης
Ιστορία Θεωρητικής κατεύθυνσης
Αρχές Οργ. - Διοίκ. Επιχειρήσεων Τεχνολογικής κατεύθυνσης ΙΙ
Χημεία - Βιοχημεία Τεχνολογικής κατεύθυνσης Ι
Πέμπτη 13 - 06 - 13 Μαθηματικά Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης
Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής κατεύθυνσης
Παρασκευή 14 - 06 - 13 Χημεία Θετικής κατεύθυνσης
Λατινικά Θεωρητικής κατεύθυνσης
Ανάπτυξη Εφαρμ. σε Προγ/κό Περ. Τεχνολογικής κατεύθυνσης ΙΙ
Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής κατεύθυνσης Ι  
Σάββατο 15 - 06 - 13 Αρχές Οικ. Θεωρίας Όλες οι κατευθύνσεις (Επιλογής)

Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων 2013 - (Γ΄ Λυκείου) - Ειδικά Μαθήματα

Ημερομηνία
Μάθημα 
Σάββατο 15 - 06 - 13 Αγγλικά
Δευτέρα 17 - 06 - 13 Ελεύθερο Σχέδιο  Απαντήσεις
Τρίτη 18 - 06 - 13 Γραμμικό Σχέδιο
 
 Απαντήσεις
Σχέδιο
Τετάρτη 19 - 06 - 13 Γερμανικά
Πέμπτη 20 - 06 - 13 Ισπανικά Απαντήσεις
Γαλλικά
Παρασκευή 21 - 6 - 13
Αρμονία
Ιταλικά Απαντήσεις
Σάββατο 22 - 06 - 13 Έλεγχος Μουσικών ακουστικών Ικανοτήτων
Ηχητικό

Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων 2013 - Δ' Εσπερινών Λυκείων

Ημερομηνία
Μάθημα
Παρασκευή 17 - 05 - 13
Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Εσπερινά & Εσπερινών
Δευτέρα 20 - 05 - 13
Φυσική Γενικής Παιδείας
Βιολογία Γενικής Παιδείας
Μαθηματικά και στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας
Ιστορία Γενικής Παιδείας
Τετάρτη 22 - 05 - 13 Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης
Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής κατεύθυνσης
Παρασκευή 24 - 05 - 13 Βιολογία Θετικής κατεύθυνσης
Ιστορία Θεωρητικής κατεύθυνσης
Χημεία - Βιοχημεία Τεχνολογικής κατεύθυνσης Ι
Αρχές Οργ. - Διοίκ. Επιχειρήσεων Τεχνολογικής κατεύθυνσης ΙΙ
Δευτέρα 27 - 05 - 13 Μαθηματικά Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης
Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής κατεύθυνσης
Τετάρτη 29 - 06 - 13 Λατινικά Θεωρητικής κατεύθυνσης
Χημεία Θετικής κατεύθυνσης
Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής κατεύθυνσης - Ι
Ανάπτυξη Εφαρμ. σε Προγ/κό Περ. Τεχνολογικής κατεύθυνσης ΙΙ
Παρασκευή 31 - 5 - 13 Αρχές Οικ. Θεωρίας Όλες οι κατευθύνσεις (Επιλογής)

Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων 2013 - Επαναληπτικών Δ' Εσπερινών Λυκείων

Ημερομηνία
Μάθημα 
Σάββατο 8 - 6 - 13 Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας
Δευτέρα 10 - 06 - 13
Μαθηματικά & στοιχεία στατιστικής Γενικής Παιδείας
Βιολογία Γενικής Παιδείας
Τρίτη 11 - 06 - 13 Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης
Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής κατεύθυνσης
Τετάρτη 12 - 06 - 13 Ιστορία Θεωρητικής κατεύθυνσης
Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Τεχνολογικής κατεύθυνσης ΙΙ
Πέμπτη 13 - 06 - 13 Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής κατεύθυνσης
Απαντήσεις
Μαθηματικά Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης
Παρασκευή 14 - 06 - 13 Ανάπτυξη Εφαρμ. σε Προγ/κό Περ. Τεχνολογικής κατεύθυνσης ΙΙ
Λατινικά Θεωρητικής κατεύθυνσης
Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής κατεύθυνσης Ι Απαντήσεις

 

Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων 2013 -  ΕΠΑ.Λ

Ημερομηνία
Μάθημα
Τρίτη 21 - 05 - 13 Νεοελληνική Γλώσσα (Ημερήσια)
Νεοελληνική Γλώσσα Εσπερινών ΕΠΑΛ (Ομάδα Α)
Πέμπτη 23 - 05 - 13
 
Μαθηματικά Ι (Ημερήσια)
Μαθηματικά Εσπερινών ΕΠΑΛ (Ομάδα Α)
Σάββατο 01 - 06 - 13 Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
Στοιχεία Μηχανών
Ναυσιπλοΐα ΙΙ
Βοηθητικά Μηχανήματα ΙΙ
Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ
Δευτέρα 03 - 06 - 13
Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών
Γραφιστικές Εφαρμογές
Θέματα
 
Στοιχεία Ανατομίας – Φυσιολογίας ΙΙ
Αρχές οικονομικής Θεωρίας ΙΙ
Διαμόρφωση Τοπίου
Θέματα
 
Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων
Τρίτη 04 – 06 – 13
Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων
Οικοδομική
Δομημένος Προγραμματισμός
Μεταφορά Φορτίων
Τετάρτη 05 – 06 – 13 Εγκαταστάσεις Κλιματισμού
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ
Φυτική Παραγωγή
Θέματα
 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
Ηλεκτροτεχνία ΙΙ
Μηχανές Πλοίου Ι
Πέμπτη 06 – 06 – 13 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Στοιχεία Παθολογίας
Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων
Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας
Ανθοκηπευτικές Καλλιέργειες
Θέματα
 
Παρασκευή 07 – 06 – 13 Εγκαταστάσεις Ψύξης
Τεχνολογία Εκτυπώσεων
Στοιχεία Αιματολογίας – Αιμοδοσίας
Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
Ηλεκτρικές Μηχανές

 

Κύλιση στην Αρχή