Επαναληπτικά Θέματα ΟΕΦΕ 2008

Οι σύνδεσμοι μετάβασης (links) Θέματα και Απαντήσεις, όταν ενεργοποιούνται, δεξιά από κάθε μάθημα, οδηγούν σε αρχεία PDF που μπορούν να προβληθούν και να εκτυπωθούν μέσω του Acrobat Reader. Εάν δεν τον έχετε ήδη εγκαταστήσει, μπορείτε να τον κατεβάσετε από τον παραπάνω σύνδεσμο μετάβασης.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα στην απευθείας προβολή/εκτύπωση των παρακάτω αρχείων, μπορείτε να κάνετε δεξί κλικ πάνω στο όνομα του αρχείου που σας ενδιαφέρει και να επιλέξετε την εντολή "Αποθήκευση". Με αυτό τον τρόπο θα κατεβάσετε το εν λόγω αρχείο στον υπολογιστή σας, και μετά μπορείτε να το ανοίξετε μέσω του Acrobat Reader.          

Επαναληπτικά Θέματα ΟΕΦΕ 2008 

Κυριακή 23/3
Γ' Λυκείου Γενική Παιδεία Έκθεση
 
Κυριακή 30/3
Γ' Λυκείου Επιλογής Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής
Γ' Λυκείου Επιλογής Ιστορία
Γ' Λυκείου Επιλογής Φυσική
Γ' Λυκείου Επιλογής Βιολογία
 
Κυριακή 6/4
Γ' Λυκείου Θεωρητική Κατεύθυνση Λατινικά
Γ' Λυκείου Θετική Κατεύθυνση Χημεία
Γ' Λυκείου Τεχνολογική Κατεύθυνση Α.Ο.Δ.Ε.
Γ' Λυκείου Τεχνολογική Κατεύθυνση Χημεία - Βιοχημεία
TEE 2ος Κύκλος Νέα Ελληνικά
 
Κυριακή 13/4
Γ' Λυκείου Θεωρητική Κατ. Ν. Λογοτεχνία
Γ' Λυκείου Θετική Κατ. Βιολογία Κατ.
Γ' Λυκείου Τεχνολογική Κατ. Ανάπτυξη Εφαρμογών
Γ' Λυκείου Τεχνολογική Κατ. Ηλεκτρολογία
B' Λυκείου Γενική Παιδεία Γλώσσα
Α' Λυκείου   Γλώσσα
ΤΕΕ 2ος Κύκλος - Ειδικ. A.Ο.Θ
ΤΕΕ 2ος Κύκλος - Ειδικ. Νοσολογία
ΤΕΕ 2ος Κύκλος - Ειδικ. Δίκτυα
ΤΕΕ 2ος Κύκλος - Ειδικ. Λήψη Ραδιοφωνικού Σήματος
ΤΕΕ 2ος Κύκλος - Ειδικ. Ειδικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
 
Κυριακή 20/4
B' Λυκείου Γενική Παιδεία Άλγεβρα
A' Λυκείου   Άλγεβρα
 
Μ.Τετάρτη 23/4
Γ' Λυκείου Επιλογής Α.Ο.Θ.
 
Παρασκευή 2/5
Γ' Λυκείου Θεωρητική Κατ. Αρχαία Κατ.
Γ' Λυκείου Θετική & Τεχνολογική Κατ. Μαθηματικά Κατ.
B' Λυκείου Θεωρητική Κατ. Αρχαία Κατ.
B' Λυκείου Θετική & Τεχνολογική Κατ. Μαθηματικά Κατ.
A' Λυκείου   Αρχαία
ΤΕΕ 2ος Κύκλος Μαθηματικά
 
Κυριακή 4/5
Γ' Λυκείου Θεωρητική Κατ. Ιστορία
Γ' Λυκείου Θετική & Τεχνολογική Κατ. Φυσική
B' Λυκείου Θεωρητική Κατ. Λατινικά Κατ.
B' Λυκείου Θετική & Τεχνολογική Κατ. Φυσική
A' Λυκείου   Φυσική
 
Κυριακή 11/5
B' Λυκείου Θετική Κατ. Χημεία Κατ.
A' Λυκείου   Χημεία

 

 

Οι σύνδεσμοι μετάβασης (links) Θέματα και Απαντήσεις, όταν ενεργοποιούνται, δεξιά από κάθε μάθημα, οδηγούν σε αρχεία PDF που μπορούν να προβληθούν και να εκτυπωθούν μέσω του Acrobat Reader. Εάν δεν τον έχετε ήδη εγκαταστήσει, μπορείτε να τον κατεβάσετε από τον παραπάνω σύνδεσμο μετάβασης.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα στην απευθείας προβολή/εκτύπωση των παρακάτω αρχείων, μπορείτε να κάνετε δεξί κλικ πάνω στο όνομα του αρχείου που σας ενδιαφέρει και να επιλέξετε την εντολή "Αποθήκευση". Με αυτό τον τρόπο θα κατεβάσετε το εν λόγω αρχείο στον υπολογιστή σας, και μετά μπορείτε να το ανοίξετε μέσω του Acrobat Reader.          

Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων 2008 - Γ' Ενιαίου Λυκείου

Ημερομηνία
Μάθημα
 
Τρίτη 20 - 5 - 08
Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας
Πέμπτη 22 - 5 - 08
Φυσική Γενικής Παιδείας
Βιολογία Γενικής Παιδείας
Μαθηματικά και στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας
Ιστορία Γενικής Παιδείας
Σάββατο 24 - 5 - 08 Μαθηματικά Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης
Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής κατεύθυνσης
Τρίτη 27 - 5 - 08 Βιολογία Θετικής κατεύθυνσης
Αρχές Οργ. - Διοίκ. Επιχειρήσεων Τεχνολογικής κατεύθυνσης ΙΙ
Ιστορία Θεωρητικής κατεύθυνσης
Χημεία - Βιοχημεία Τεχνολογικής κατεύθυνσης Ι
Πέμπτη 29 - 5 - 08 Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης
Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής κατεύθυνσης
Σάββατο 31 - 5 - 08 Λατινικά Θεωρητικής κατεύθυνσης
Χημεία Θετικής κατεύθυνσης
Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής κατεύθυνσης - Ι
Ανάπτυξη Εφαρμ. σε Προγ/κό Περ. Τεχνολογικής κατεύθυνσης ΙΙ
Τρίτη 3 - 6 - 08 Αρχές Οικ. Θεωρίας Όλες οι κατευθύνσεις (Επιλογής)

 

Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων 2008 - Δ' Εσπερινών Λυκείων

Ημερομηνία
Μάθημα
 
Δευτέρα 30 - 06 - 08
Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας
Τρίτη 01 - 07 - 08
Φυσική Γενικής Παιδείας
Βιολογία Γενικής Παιδείας
Μαθηματικά και στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας
Ιστορία Γενικής Παιδείας Απαντήσεις
Τετάρτη 02 - 07 - 08 Λατινικά Θεωρητικής κατεύθυνσης
Χημεία Θετικής κατεύθυνσης
Αρχές Οργ. - Διοίκ. Επιχειρήσεων Τεχνολογικής κατεύθυνσης ΙΙ
Πέμπτη 03 - 07 - 08 Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής κατεύθυνσης
Μαθηματικά Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης
 
 
Παρασκευή 04 - 07 - 08 Ανάπτυξη Εφαρμ. σε Προγ/κό Περ. Τεχνολογικής κατεύθυνσης ΙΙ
Βιολογία Θετικής κατεύθυνσης
Ιστορία Θεωρητικής κατεύθυνσης
Δευτέρα 07 - 07 - 08 Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης
Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής κατεύθυνσης
 
 
Τρίτη 3 - 6 - 08 Αρχές Οικ. Θεωρίας Όλες οι κατευθύνσεις (Επιλογής)Χ

Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων 2008 – ΤΕΕ Β' Κύκλος

Ημερομηνία
Μάθημα
   
Πέμπτη 12 - 6 - 08 Μαθηματικά
Πέμπτη 12 - 6 - 08
Μαθηματικά (Εσπερινών)
Παρασκευή 13 - 6 - 08 Νέα Ελληνικά
Παρασκευή 13 - 6 - 08 Νέα Ελληνικά (Εσπερινών)
Σάββατο 14 - 6 - 08 Μετάδοση δεδομένων και δίκτυα υπολογιστών ΙΙ
Ναυσιπλοΐα
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Στοιχεία Μηχανών
Στοιχεία ειδικής διατροφής
Τρίτη 17 - 6 - 08 Οικοδομική
Ιστορία των τεχνών - Έργα και δημιουργοί ΙΙ
Ειδικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
Ποιοτικός έλεγχος υφάσματος
τετάρτη 18 - 6 - 08 Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
Στοιχεία νοσολογίας - Πρόληψη
Ποιοτικός έλεγχος
Δομή και λειτουργία μικρουπολογιστών
Πέμπτη 19 - 6 - 08      
Ηλεκτρομηχανικά και Ηλεκτρονικά συστήματα Αυτ/του
Εκπομπή και λήψη ραδιοφωνικών σημάτων
Μηχανές Πλοίου Ι

Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων 2008 – Ειδικά Μαθήματα

Ημερομηνία
Μάθημα
 
Παρασκευή 20 - 6 - 08 Αγγλικά
Σάββατο 21 - 6 - 08 Γαλλικά
Δευτέρα 23 - 6 - 08 Γερμανικά
Ισπανικά  Απαντήσεις
Τρίτη 24 - 6 - 08 Ελεύθερο Σχέδιο  
Τετάρτη 25 - 6 - 08
Γραμμικό Σχέδιο  
Πέμπτη 26 - 6 - 08 Ιταλικά Απαντήσεις
Αρμονία  Απαντήσεις
Παρασκευή 27 - 6 - 08 Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων

Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων 2008 – Επαναληπτικές Γ' Ενιαίου Λυκείου

Ημερομηνία
Μάθημα
 
Δευτέρα 30 - 06 - 08
Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας
Τρίτη 01 - 07 - 08
Φυσική Γενικής Παιδείας
Βιολογία Γενικής Παιδείας
Μαθηματικά και στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας
     
Τετάρτη 02 - 07 - 08 Λατινικά Θεωρητικής κατεύθυνσης
Χημεία Θετικής κατεύθυνσης
Αρχές Οργ. - Διοίκ. Επιχειρήσεων Τεχνολογικής κατεύθυνσης ΙΙ
Πέμπτη 03 - 07 - 08 Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής κατεύθυνσης
Μαθηματικά Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης
 
 
Παρασκευή 04 - 07 - 08 Ανάπτυξη Εφαρμ. σε Προγ/κό Περ. Τεχνολογικής κατεύθυνσης ΙΙ
Βιολογία Θετικής κατεύθυνσης
Ιστορία Θεωρητικής κατεύθυνσης
Δευτέρα 07 - 07 - 08 Φυσική Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης
Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής κατεύθυνσης
 
 
Τρίτη 3 - 6 - 08 Αρχές Οικ. Θεωρίας Όλες οι κατευθύνσεις (Επιλογής)Χ

Θέματα & Απαντήσεις Πανελληνίων 2008 – Επαναληπτικές Δ' Εσπερινά Λύκεια

Ημερομηνία
Μάθημα
 
Δευτέρα 30 - 6 - 08 Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής παιδείας
Τρίτη 1 - 7 - 08
 
Βιολογία Γενικής παιδείας
Τετάρτη 2 - 7 - 08
Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής κατεύθυνσης
Πέμπτη 3 - 7 - 08 Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης επιχειρήσεων Τεχνολογικής κατεύθυνσης
Παρασκευή 4 - 7 - 08 Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής κατεύθυνσης
 
 
Δευτέρα 7 - 7 - 08 Ιστορία Θεωρητικής κατεύθυνσης
Ανάπτυξη εφαρμογών Τεχνολογικής κατεύθυνσης
Τρίτη 8 - 7 - 08 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Όλες οι κατευθύνσεις (Επιλογής)

Κύλιση στην Αρχή